Konkurentsiamet on 16.05.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Hollandi Kuningriigis registreeritud äriühing Kadux B.V. omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 kohaselt valitseva mõju OÜ Patrika üle. Kadux B.V. omab valitsevat mõju AS-is Magnum, kellele kuulub Terve Pere Apteek OÜ. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi