Konkurentsiamet on 17.04.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Dunkri Kaubanduse AS omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 kohaselt valitseva mõju Lätis registreeritud ettevõtja SIA L.I.O.N. & Ko üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi