Konkurentsiameti peadirektori 20.03.2007 otsusega nr 11-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Baltiklaas omandab valitseva mõju AS-i Mäo Klaas üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi