Konkurentsiamet on 19.03.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Osaühing Saaremaa Lihatööstus omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju AS Saaremaa Liha- ja Piimatööstuse osa (lihatööstuse ettevõtte) üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi