Konkurentsiamet on 12.03.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud äriühing Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab. omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 nimetatud viisil valitseva mõju OÜ Horizon Travel üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi