Konkurentsiameti peadirektori 16.02.2007 otsusega nr 8-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Nissan Nordic Europe OY omandab valitseva mõju Nissan Balti AS'i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi