Konkurentsiameti peadirektori 12.03.2007 otsusega nr 9-KO lõpetati koondumise Transportation Investments Holding Ltd/AS Skinest Rail/AS Intopex Trans menetlemine, kuna tegemist ei ole koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses ja koondumist ei kontrollita § 21 kohaselt.

Tagasi