Konkurentsiamet on 29.12.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rotermann Eesti OÜ ja Arco Vara AS (alates 2007.a jaanuarist kontsernisisese ümberkorralduse tulemusel Arco Investeeringute Aktsiaselts) omandavad ühise valitseva mõju Arco HCE OÜ üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi