Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 27.11.2006 otsusega nr 52-KO anti kõrvaltingimusega luba koondumisele, mille tulemusel AS Wõro Kommerts omandab valitseva mõju AS Oskar LT üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi