Konkurentsiameti peadirektori 22.11.2006 otsusega nr 51-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel AS-i Eesti Talleks tütarettevõtja OptiGroup Invest OÜ omandab valitseva mõju KIA Auto AS-i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi