Konkurentsiameti peadirektori 21.11.2006 otsusega nr 49-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Elion Ettevõtted AS omandab valitseva mõju Norby Telecom AS-i osa (eraklientidele internetile lairiba juurdepääsu teenuse osutamise käitis) üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi