Konkurentsiamet on 27.10.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS-i Eesti Talleks tütarettevõtja OptiGroup Invest OÜ omandab valitseva mõju KIA Auto AS-i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi