Konkurentsiameti peadirektori 26.10.2006 otsusega nr 45-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena AS Levira ja AS Starman moodustavad ühiselt uue ettevõtja (Eesti Digitaaltelevisiooni AS) konkurentsiseaduse § 19 lg 2 tähenduses ning omandavad uue ettevõtja üle ühise valitseva mõju konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil

Tagasi