Konkurentsiamet on 02.10.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Levira ja AS Starman moodustavad ühiselt uue ettevõtja (Eesti Digitaaltelevisiooni AS) konkurentsiseaduse § 19 lg 2 tähenduses ning omandavad uue ettevõtja üle ühise valitseva mõju konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi