Konkurentsiameti peadirektori 04.09.2006.a otsusega nr 41-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena PTA Grupp AS omandab valitseva mõju AS-i Silvano Fashion Group üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi