Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 21.08.2006 otsusega nr 39-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena DAT-Schaub Holding A/S omandab koos Thomeko Oy aktsionäridega ühise valitseva mõju Thomeko Oy üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi