Konkurentsiameti peadirektori 11.08.2006 otsusega nr 37-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Aegis Media (Deutschland) GmbH omandab valitseva mõju OÜ Mediapool üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2. sätestatud viisil.

Tagasi