Konkurentsiamet on 09.08.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis registreeritud DAT-Schaub Holding A/S, kes Eestis tegutseb oma tütarettevõtja DAT-Schaub Eesti OÜ kaudu, omandab koos Soomes registreeritud Thomeko Oy, Eestis tegutseb oma tütarettevõtja Thomeko Eesti OÜ kaudu, aktsionäridega ühise valitseva mõju Thomeko Oy üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi