Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 14.07.2006.a. otsusega nr 34-KO anti luba OÜ VKG Elektrivõrgud ja AS Narva Elektrivõrk koondumisele, mille tulemusel OÜ VKG Elektrivõrgud omandab valitseva mõju AS-i Narva Elektrivõrk üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi