Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 10.07.2006 otsusega nr 33-KO anti luba Insulation (Sweden) Acquisitions AB ja Paroc Holding Sverige AB koondumisele, mille tulemusel Insulation (Sweden) Acquisitions AB omandab valitseva mõju Paroc Holding Sverige AB üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Paroc Holding Sverige AB omab äritegevust Eestis AS Paroc kaudu.

Tagasi