Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 05.07.2006 otsusega nr 32-KO anti luba Siemens AG ja Diagnostic Products Corporation’i koondumisele, mille tulemusel Siemens AG omandab valitseva mõju Diagnostic Products Corporation’i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Diagnostic Products Corporation omab äritegevust Eestis OÜ DPC Estonia kaudu.

Tagasi