Konkurentsiamet on 22.06.2006.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud Insulation Acquisitions AB omandab valitseva mõju Paroc Holding Sverige AB (Rootsis registreeritud) üle, kelle äritegevus toimub Eestis AS Paroc kaudu. Koondumine toimub konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi