Konkurentsiamet on 22.06.2006.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt Saksamaal registreeritud Siemens AG omandab valitseva mõju Ameerika Ühendriikides registreeritud Diagnostic Products Corporation’i, kelle äritegevus toimub Eestis OÜ DPC Estonia kaudu, üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi