Konkurentsiamet on 07.06.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt NamPac Acquisition Oy omandab valitseva mõju Tamro Medlab Oy, kes omab Eestis äritegevust Tamro MedLab OÜ kaudu, üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi