Konkurentsiameti peadirektori 08.06.2006 otsusega nr 27-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel omandab SPCP Luxembourg S.a.r.l. valitseva mõju Galvex Holdings Ltd. sh Galvex Estonia OÜ, Galvex Intertrade OÜ ja Galvex Services OÜ üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil

Tagasi