Konkurentsiamet on 24.05.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt SPCP Luxembourg S.a.r.l. omandab valitseva mõju Galvex Holdings Ltd (sh Galvex Estonia OÜ, Galvex Intertrade OÜ ja Galvex Services OÜ) üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil margit.paddo (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi