Konkurentsiamet on 20.04.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Elke Auto AS ja Amserv Auto AS asutavad kaks ühist ettevõtjat, omandades nende üle ühise valitseva mõju konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 ja lg 2 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi