Konkurentsiameti peadirektori 30.03.2006 otsusega nr 10-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Iirimaal registreeritud Universal Management Ltd, kes omab Eestis äritegevust QBE Kindlustuse Eesti AS-i kaudu, omandab valitseva mõju Taanis registreeritud Nordisk Flyforsikring A/S üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi