Konkurentsiamet on 17.03.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Kaimani saartel registreeritud äriühing Kingdom Hotels International, Ltd. ja registris State of Delaware registreeritud Colony Investors VII, L.P. omandavad ühiselt valitseva mõju Luxembourgi registris registreeritud Colony HR Holding (Lux) S.à r.l. üle. Äritegevus toimub Eestis OÜ Swissôtel Estonia kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi