Konkurentsiamet on 14.03.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Iirimaal registreeritud Universal Management Ltd omandab valitseva mõju Taanis registreeritud Nordisk Flyforsikring A/S üle, kelle äritegevus toimub muu hulgas Eestis. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi