Konkurentsiamet on 02.03.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud äriühing Puustelli Group Oy ja Eestis registreeritud äriühing Osaühing Wallenium Grupp omandavad Eestis registreeritud äriühingu PW Group Estonia OÜ kaudu ühise valitseva mõju AS Thulema üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi