Konkurentsiameti peadirektori 20.02.2006 otsusega nr 5-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel ÅF-Process AB omandab valitseva mõju Enprima Oy üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi