Konkurentsiamet on 06.02.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud äriühing ÅF-Process AB omandab valitseva mõju Soomes registreeritud äriühingu Enprima Oy üle, viimase äritegevus toimub Eestis Enprima Estivo AS kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi