Konkurentsiamet on 25.01.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud äriühingud Ahlsell AB ja MCOM Koncerninformation AB sõlmisid osade võõrandamise lepingu, mille tulemusena Ahlsell AB omandab valitseva mõju MCOM Sverige AB ja MCOM Eesti OÜ üle, viimase äritegevus toimub Eestis. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi