Konkurentsiamet on 24.01.2006 saanud koondumise teate, mille kohaselt Küprosel registreeritud Transportation Investments Holding Ltd omandab valitseva mõju Rootsis registreeritud Estview AB üle, kelle äritegevus toimub Eestis AS Trendgate kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi