Konkurentsiameti peadirektori 16.01.2006 otsusega nr 2-KO alustati Eesti Päevalehe AS-i, AS-i Eesti Meedia ja AS-i Linnaleht koondumise täiendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 1 punktile 2.

Tagasi