Konkurentsiamet on 16.12.2005.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Eesti Päevalehe AS ja AS Eesti Meedia omandavad ühise valitseva mõju AS-i Linnaleht üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi