Konkurentsiamet on 16.12.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis registreeritud Jeld-Wen of Europe B.V. omandab valitseva mõju Taanis registreeritud Vest-Wood A/S-i üle. Vest-Wood A/S tegutseb Eestis oma tütarettevõtja Vest-Wood Eesti AS kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi