Konkurentsiamet on 13.12.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis asutatav Baltic Agro Holding A/S ja Soomes registreeritud Kemira GrowHow Oyj omandavad ühiselt valitseva mõju AS Kemira GrowHow üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil: compet (at) konkurentsiamet.ee

Tagasi