Konkurentsiamet on 21.11.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Kvaerner Power Oy omandab valitseva mõju Noviter Oy üle. Noviter Oy tegutseb Eestis oma tütarettevõtja OÜ Noviter Eesti kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil aadressil: compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi