Konkurentsiameti peadirektori 18.11.2005 otsusega nr 53-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel BT Eesti AS omandab valitseva mõju Kesko Agro Eesti AS osa üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p-s 2 sätestatud viisil.

Tagasi