Konkurentsiameti peadirektori 03.11.2005 otsusega nr 51-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel omandab Capco Holdings Limited koos Transiidikeskuse AS-ga ühise valitseva mõju Eestis registreeritud AS DBT üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p-s 3 sätestatud viisil.

Tagasi