Konkurentsiameti peadirektori 02.11.2005 otsusega nr 50-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Soomes registreeritud Rakentajain Konevuokraamo Oyj, kes omab äritegevust Eestis OÜ RK Ehitustööriist kaudu, omandab valitseva mõju konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p-s 2 sätestatud viisil Cramo Holding B.V. üle, kelle äritegevus toimub Eestis AS Ehitustööriist kaudu.

Tagasi