Konkurentsiameti peadirektori 21.10.2005.a otsusega nr 47-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Elion Ettevõtted AS omandab valitseva mõju MicroLink AS-i üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Nimetatud koondumiseks anti luba lähtudes konkurentsiseaduse § 27 lõikest 3, st tingimusel, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustused.

Tagasi