Konkurentsiamet on 18.10.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Rapala VMC Oyj omandab valitseva mõju Soomes registreeritud Marttiini Oy üle, kes tegutseb Eestis Marttiini Estonia OÜ kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi