Konkurentsiamet on 14.10.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Rautaruukki Oyj omandab valitseva mõju Soomes registreeritud PPTH Steelmanagement Oy üle, kes tegutseb Eestis PPTH Steel Ltd Eesti filiaali kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi