Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 08.09.2005 otsusega nr 44-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Soome äriühing TietoEnator Oyj omandab valitseva mõju Läti äriühingu SIA IT Alise üle, kes omab Eestis äritegevust IT Alise Eesti OÜ kaudu, konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi