Konkurentsiamet on 26.08.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud äriühing TietoEnator Oyj omandab valitseva mõju Lätis registreeritud äriühingu IT Alise üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või telefonidel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi