Konkurentsiameti peadirektori 09.08.2005 otsusega nr 41-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Taanis registreeritud Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a ja Rootsis registreeritud Svenska Lantmännen ek.för omandavad ühiselt valitseva mõju konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil Scandinavian Farmers AB üle, kelle äritegevus hakkab toimuma Eestis Farm Plant Eesti AS kaudu.

Tagasi