Konkurentsiameti peadirektori 01.08.2005.a otsusega nr 40-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena omandab Finland Post Corporation 100%-lise osaluse Combifragt Eastern Europe A/S üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi